Audit

AUDIT

Waar staat uw onderneming/organisatie wat haar fietsbeleid betreft?

Met deze tool kunt u snel evalueren hoe uw onderneming of organisatie het fietsgebruik van het personeel benadert. Aan de hand van 10 vragen komt u te weten waar uw onderneming/organisatie staat en wat er beter kan. De vragen geven een overzicht van de vereiste elementen voor een efficiënt en gestructureerd fietsbeleid. Op het einde van de test zult u een totaalscore krijgen.

Hebt u een mobiliteitsbeleid of bent u er een aan het opstellen?
Het mobiliteitsbeleid omvat de analyse, uitvoering en opvolging van maatregelen om het gebruik van andere, milieuvriendelijker vervoermiddelen dan de auto aan te moedigen en te omkaderen: openbaar vervoer, fiets, te voet, carpooling, collectief bedrijfsvervoer, ...
Maakt u een grondige analyse van de ongevallen met fietsers?
Deze analyse is erop gericht de belangrijkste omstandigheden en oorzaken van ongevallen met fietsers in kaart te brengen en eventuele preventiemaatregelen te bepalen.
Kent u een fietsvergoeding toe aan de fietsers onder uw medewerkers?
De werkgever kan een fietsvergoeding toekennen aan werknemers hun woon-werktraject of een deel ervan met de fiets afleggen. De fietsvergoeding is begrensd op 0,25 € per afgelegde kilometer en vrij van belasting en sociale bijdragen.
Hebt u veilige en comfortabele fietsparkings?
Zo'n parking voldoet best aan de volgende criteria:

  • dicht bij de ingang van het gebouw (op maximaal 20 m van de ingang)
  • gemakkelijk toegankelijk vanaf de straat
  • beschut tegen weer en wind
  • uitgerust met rekken waarin het fietsframe en -voorwiel gemakkelijk kunnen worden vastgezet
  • ten minste 30% meer plaatsen bieden dan de huidige vraag
Zijn er faciliteiten voor de fietsers?
Laadpunt voor de fietsbatterij, fietsuitrusting (fietszakje, fluo hesje, helm, slot), sanitair, … allemaal faciliteiten die het personeel op de fiets moeten krijgen en waarvoor de werkgever een belastingvrijstelling van 120% geniet.
Worden er fietscursussen georganiseerd?
Minstens 1 keer per jaar, om attitudes en percepties van de medewerkers-fietsers te verbeteren, zodat ze zich veilig kunnen verplaatsen. Praktijklessen op de openbare weg verdienen de voorkeur.
Stelt u sensibiliseringsmomenten en informatie voor aan uw medewerkers?
De Week van de Mobiliteit is hét moment om sensibiliseringsboodschappen te verspreiden onder uw personeel. Er kunnen ook bereikbaarheidsfiches of kaarten met fietsroutes worden uitgewerkt voor de medewerkers-fietsers.
Hebben de medewerkers de mogelijkheid kleine herstellingen ter plaatse uit te voeren?
Het kan altijd nuttig zijn reparatiemateriaal ter beschikking te stellen van het personeel, zodat het zelf kleine herstellingen kan doen, of een fietshersteller op te leiden die enkele uren per week in de onderneming/organisatie zou kunnen werken, of anders samen te werken met een externe leverancier om fietsherstelateliers te organiseren.
Worden er dienstfietsen ter beschikking gesteld van de medewerkers?
Korte verplaatsingen binnen en buiten de onderneming kunnen met de fiets gebeuren. Zo kan worden bespaard op het wagenpark van de onderneming. Fietsleasing kan ook een voordelige maatregel zijn om het fietsgebruik onder uw medewerkers te promoten.
Zorgt u mee voor veilige toegangswegen naar uw onderneming/organisatie?
Veilige fietspaden zijn grotendeels de verantwoordelijkheid van de wegbeheerders (gemeente, provincie en/of gewest). Fietsvriendelijke ondernemingen/organisaties kunnen echter druk uitoefenen op die beheerders om veiliger routes in te richten. Zo dragen de ondernemingen/organisaties hun steentje bij aan de veiligheid van hun werknemers en maken hun vestiging toegankelijker voor fietsen.