Question 1

Pagina 1/13 Vraag 1
Question 1

Een persoon die donkere kleding draagt, is maar zichtbaar tot 20 meter. Tot welke afstand ben je zichtbaar als je reflecterende kleding draagt?

Check je antwoord
Juist antwoord: C
Met reflecterende kleding en/of accessoires is de fietser zichtbaar tot op 150 m, met felgekleurde kleding tot op 50 m.
Volgende vraag

Question 2

Pagina 2/13 Vraag 2
Question 2

Je rijdt op een straat met beperkt eenrichtingsverkeer (eenrichtingsstraat waar fietsers in tegengestelde richting mogen rijden). Wat moet je doen wanneer je een voertuig kruist ter hoogte van een smalle doorgang?

Check je antwoord
Juist antwoord: B
In een straat met beperkt eenrichtingsverkeer hebben noch de fietser, noch de auto voorrang. De fietser moet er zijn plaats (d.w.z. ten minste 1 meter van de rand) innemen, maar uiterst rechts rijden zodra er een auto uit de tegengestelde richting komt.
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 3

Pagina 3/13 Vraag 3
Question 3

In deze straat met een verkeersbord "beperkt eenrichtingsverkeer" geldt dat speed pedelecs (elektrische fietsen begrensd op 45km/h)...

Check je antwoord
Juist antwoord: A
Speed pedelecs mogen alleen in straten met beperkt eenrichtingsverkeer rijden wanneer het bijkomende bord "bromfietsen van klasse A" dat toelaat.
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 4

Pagina 4/13 Vraag 4
Question 4

Wat betekent dit bord op de paal van een verkeerslicht?

Check je antwoord
Juist antwoord: C
Bord B22 werd in februari 2012 opgenomen in het verkeersreglement. Het betekent dat de fietser door een rood of oranje verkeerslicht mag rijden om rechts af te slaan, op voorwaarde dat hij de andere weggebruikers op de openbare weg of de rijbaan laat passeren.
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 5

Pagina 5/13 Vraag 5
Question 5

Om een zebrapad over te steken…

Check je antwoord
Juist antwoord: B
Om een zebrapad over te steken en voorrang te hebben op de voertuigen die het zebrapad naderen, moet de fietser afstappen en te voet oversteken.
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 6

Pagina 6/13 Vraag 6
Question 6

Een fietser heeft altijd voorrang op een oversteekplaats voor fietsers.

Check je antwoord
Juist antwoord: B
Volgens artikel 43.3 van het verkeersreglement: als er een oversteekplaats voor (brom)fietsers is, moeten de (brom)fietsers ze gebruiken. Zij mogen zich slechts voorzichtig op rijden met inachtneming van de naderende voertuigen.
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 7

Pagina 7/13 Vraag 7
Question 7

Als fiets mag je een stilstaande rij auto's inhalen...

Check je antwoord
Juist antwoord: A
De file langs links inhalen wordt aangeraden als er geen fietspad is, langs rechts inhalen als er een fietspad is of in geval van druk verkeer uit de tegengestelde richting.
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 8

Pagina 8/13 Vraag 8
Question 8

Heb je als fietser op een rotonde voorrang op het op- en afrijdende verkeer?

Check je antwoord
Juist antwoord: A
Als er een fietspad aan een rotonde grenst, heeft de fietser voorrang en op de auto's die het fietspad kruisen.
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 9

Pagina 9/13 Vraag 9
Question 9

Wie mag in de bebouwde kom op het voetpad?

Check je antwoord
Juist antwoord: C
Kinderen jonger dan 9 jaar mogen altijd op het voetpad rijden met een kinderfiets (wielen maximaal 50 cm diameter, banden niet meegeteld).
De andere fietsers mogen enkel op het voetpad rijden indien al de volgende voorwaarden vervuld zijn:
  • er is geen fietspad of het is niet berijdbaar
  • de weg ligt niet in de bebouwde kom
  • de fietser moet op het rechtse voetpad met de rijrichting meerijden (dus niet op het linkse voetpad)
  • de fietser moet voorrang geven aan de andere gebruikers van het voetpad
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 10

Pagina 10/13 Vraag 10
Question 10

Een weg is uitgerust met het bord "plaatselijk verkeer". Mag de fietser er rijden?

Check je antwoord
Juist antwoord: B
De fietser mag wel een verkeersvrije straat met het bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” inrijden.
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 11

Pagina 11/13 Vraag 11
Question 11

Als je door het rood licht fietst, riskeer je:

Check je antwoord
Juist antwoord: C
Door een rood licht rijden vormt een overtreding van de derde graad en wordt bestraft met een boete van 174 EUR.
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 12

Pagina 12/13 Vraag 12
Question 12

Ik rijd in de bebouwde kom, in een zone 50 km/h, met mijn speed pedelec. In dat geval:

Check je antwoord
Juist antwoord: A
De speed pedelec wordt gelijkgesteld met een bromfiets klasse B en volgt de regels die erop van toepassing zijn. In de bebouwde kom, waar een snelheidsbeperking van 50 km/h geldt, is het niet verplicht op het fietspad te rijden. Waar hogere snelheden toegelaten zijn, wel. Fietspaden die aangegeven zijn met een bord D9 (lopen langs een voetpad) zijn echter verboden voor hen.
Vorige vraag
Volgende vraag

Question 13

Pagina 13/13 Vraag 13
Question 13

Wat betekent dit verkeersbord?

Check je antwoord
Juist antwoord: B
Teken F50bis geeft bestuurders die van richting veranderen aan dat er fietsers en bromfietsers dezelfde openbare weg volgen.
Vorige vraag
Bekijk uw resultaat